» محصولات » غذای آماده » غذای آماده گوشتی
دسته بندی ها
فیلترها
 • یک و یک
 • الیت
 • برتر
 • گلها
 • تک
 • سبزان
 • پمینا (کاله)
 • 202
 • مارین
 • ب آ
 • هانی
 • بهروز
 • مائده
 • ویشتا
 • آرمیتا
 • نامی نو
 • بیشتر...
 • پاستا
 • مرغ
 • ماکارونی
 • ماهی
 • پیتزا
 • شامی
 • همبرگر
 • میگو
 • حلیم
 • بیفتک
 • الویه
 • خورشت
 • کتلت
 • کباب
 • فسنجان
 • جوجه کباب
 • فینگر فود
 • بیشتر...
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
همبرگر 90 درصد 202

همبرگر 90 درصد 202

165700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ

149500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساندویچ فیله مرغ نامی نو

ساندویچ فیله مرغ نامی نو

34500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساندویچ مرغ فکتوری

ساندویچ مرغ فکتوری

115300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شامی کباب 450 گرمی ب.آ

شامی کباب 450 گرمی ب.آ

119900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتلت گوشت 40 درصد 450 گرمی ب.آ

کتلت گوشت 40 درصد 450 گرمی ب.آ

128700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
برگر مرغ 450 گرمی ب.آ

برگر مرغ 450 گرمی ب.آ

124900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شنیسل مرغ گلدن 450 گرمی ب.آ

شنیسل مرغ گلدن 450 گرمی ب.آ

194300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ناگت مرغ 450 گرمی ب.آ

ناگت مرغ 450 گرمی ب.آ

132600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ناگت قارچ و مرغ 250 گرمی مارین

ناگت قارچ و مرغ 250 گرمی مارین

80500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شنیسل مرغ 550 گرمی مارین

شنیسل مرغ 550 گرمی مارین

166000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوردن بلو 500 گرمی مارین

کوردن بلو 500 گرمی مارین

175800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ناگت مرغ 250 گرمی مارین

ناگت مرغ 250 گرمی مارین

77200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله مرغ سوخاری 400 گرمی مارین

فیله مرغ سوخاری 400 گرمی مارین

166000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ناگت مرغ 500 گرمی مارین

ناگت مرغ 500 گرمی مارین

153300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کباب ترکی گوشت 300 گرمی پمینا کاله

کباب ترکی گوشت 300 گرمی پمینا کاله

127956 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله ماهی سوخاری 450 گرمی پمینا کاله

فیله ماهی سوخاری 450 گرمی پمینا کاله

169000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو سوخاری 300 گرمی پمینا کاله

میگو سوخاری 300 گرمی پمینا کاله

139000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ناگت گوشت 300 گرمی پمینا کاله

ناگت گوشت 300 گرمی پمینا کاله

98000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله مرغ سوخاری 400 گرمی پمینا کاله

فیله مرغ سوخاری 400 گرمی پمینا کاله

155000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کاله برگر 400 گرمی پمینا کاله

کاله برگر 400 گرمی پمینا کاله

168000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
همبرگر 90 درصد 400 گرمی ب.آ

همبرگر 90 درصد 400 گرمی ب.آ

163600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شامی بسته بندی 430 گرمی پمینا کاله

شامی بسته بندی 430 گرمی پمینا کاله

117992 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
حلیم 75 گرمی الیت

حلیم 75 گرمی الیت

26300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اولین  قبلی  1  2  3  4  5  6  7  بعدی  آخرین