» محصولات » غذای آماده » غذای آماده گوشتی
دسته بندی ها
فیلترها
 • پاستا
 • مرغ
 • ماکارونی
 • ماهی
 • پیتزا
 • شامی
 • همبرگر
 • میگو
 • حلیم
 • بیفتک
 • الویه
 • خورشت
 • کتلت
 • کباب
 • فسنجان
 • جوجه کباب
 • فینگر فود
 • لازانیا
 • بیشتر...
 • یک و یک
 • الیت Elit
 • برتر
 • گلها
 • تک
 • سبزان
 • پمینا (کاله)
 • 202
 • مارین
 • ب آ
 • هانی
 • بهروز
 • مائده
 • ویشتا
 • آرمیتا
 • نامی نو
 • بیشتر...
 • کمتر از 500 گرم
 • 500 گرم و بیشتر
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ

155000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساندویچ فیله مرغ نامی نو

ساندویچ فیله مرغ نامی نو

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساندویچ مرغ فکتوری

ساندویچ مرغ فکتوری

120000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شامی کباب 450 گرمی ب.آ

شامی کباب 450 گرمی ب.آ

123100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتلت گوشت 40 درصد 450 گرمی ب.آ

کتلت گوشت 40 درصد 450 گرمی ب.آ

132200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ناگت مرغ و پنیر 250 گرمی ب.آ

ناگت مرغ و پنیر 250 گرمی ب.آ

84400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
برگر مرغ 450 گرمی ب.آ

برگر مرغ 450 گرمی ب.آ

128300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوفته خورشتی 450 گرمی ب.آ

کوفته خورشتی 450 گرمی ب.آ

153900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شنیسل مرغ گلدن 450 گرمی ب.آ

شنیسل مرغ گلدن 450 گرمی ب.آ

199500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ناگت مرغ 450 گرمی ب.آ

ناگت مرغ 450 گرمی ب.آ

136200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ناگت قارچ و مرغ 250 گرمی مارین

ناگت قارچ و مرغ 250 گرمی مارین

82500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شنیسل مرغ 550 گرمی مارین

شنیسل مرغ 550 گرمی مارین

170000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوردن بلو 500 گرمی مارین

کوردن بلو 500 گرمی مارین

180000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
برگر مرغ 460 گرمی مارین

برگر مرغ 460 گرمی مارین

129000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ناگت مرغ 250 گرمی مارین

ناگت مرغ 250 گرمی مارین

79000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله مرغ سوخاری 400 گرمی مارین

فیله مرغ سوخاری 400 گرمی مارین

170000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ناگت مرغ 500 گرمی مارین

ناگت مرغ 500 گرمی مارین

157000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زغالی برگر گوشت گوساله 202

زغالی برگر گوشت گوساله 202

169000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شامی کباب 202

شامی کباب 202

99000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پنیر و کاری 180 گرمی سبزان

پاستا پنیر و کاری 180 گرمی سبزان

32000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پیتزا 180 گرمی سبزان

پاستا پیتزا 180 گرمی سبزان

32000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتلت پخته 450 گرمی پمینا کاله

کتلت پخته 450 گرمی پمینا کاله

119475 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سمبوسه گوشت 450 گرمی پمینا کاله

سمبوسه گوشت 450 گرمی پمینا کاله

109980 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله ماهی سوخاری 450 گرمی پمینا کاله

فیله ماهی سوخاری 450 گرمی پمینا کاله

169000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو سوخاری 300 گرمی پمینا کاله

میگو سوخاری 300 گرمی پمینا کاله

139000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوردن بلو کلاسیک کاملا پخته 450 گرمی پمینا کاله

کوردن بلو کلاسیک کاملا پخته 450 گرمی پمینا کاله

158000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ناگت گوشت 300 گرمی پمینا کاله

ناگت گوشت 300 گرمی پمینا کاله

98000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شنیسل ران مرغ 420 گرمی پمینا کاله

شنیسل ران مرغ 420 گرمی پمینا کاله

129000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کاله برگر 400 گرمی پمینا کاله

کاله برگر 400 گرمی پمینا کاله

168000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
همبرگر 90 درصد 400 گرمی ب.آ

همبرگر 90 درصد 400 گرمی ب.آ

168000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا تنوری 180 گرمی سبزان

پاستا تنوری 180 گرمی سبزان

32000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا کچاپ 180 گرمی سبزان

پاستا کچاپ 180 گرمی سبزان

32000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
حلیم 75 گرمی الیت

حلیم 75 گرمی الیت

27000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ناگت مرغ 300 گرمی 202

ناگت مرغ 300 گرمی 202

85000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
استیک برگر 95درصد 202

استیک برگر 95درصد 202

178000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوردن بلو 420 گرمی ب.آ

کوردن بلو 420 گرمی ب.آ

153900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوردون بلو 400 گرمی 202

کوردون بلو 400 گرمی 202

119000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
قطعات مرغ کنتاکی سوخاری 450 گرمی ب.آ

قطعات مرغ کنتاکی سوخاری 450 گرمی ب.آ

159600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شنیسل مرغ 560 گرمی ب.آ

شنیسل مرغ 560 گرمی ب.آ

175600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بیفتک 480 گرمی ب آ

بیفتک 480 گرمی ب آ

216800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مایه لازانیا مخلوط گوشت قرمز و سویا 440 گرمی هانی

مایه لازانیا مخلوط گوشت قرمز و سویا 440 گرمی هانی

100000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مایه ماکارونی مخلوط گوشت قرمز و سویا 440 گرمی هانی

مایه ماکارونی مخلوط گوشت قرمز و سویا 440 گرمی هانی

100000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خوراک راگو 285 گرمی هانی

خوراک راگو 285 گرمی هانی

70000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
جوجه کباب 175 گرمی هانی

جوجه کباب 175 گرمی هانی

98500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خورش فسنجان با گوشت قلقلی 220 گرمی هانی

خورش فسنجان با گوشت قلقلی 220 گرمی هانی

90000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خورش ‌فسنجان ‌220 گرمی هانی

خورش ‌فسنجان ‌220 گرمی هانی

90000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خورش قیمه 285 گرمی هانی

خورش قیمه 285 گرمی هانی

85500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساندویچ کلاب مرغ با پنیر نامی نو

ساندویچ کلاب مرغ با پنیر نامی نو

70000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساندویچ کلاب گوشت با پنیر 180 گرمی نامی نو

ساندویچ کلاب گوشت با پنیر 180 گرمی نامی نو

44000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سالاد الویه ژامبون 500 گرمی نامی‌ نو

سالاد الویه ژامبون 500 گرمی نامی‌ نو

64000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سالاد الویه ژامبون 200 گرمی نامی‌نو

سالاد الویه ژامبون 200 گرمی نامی‌نو

32000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سالاد الویه مرغ 500 گرمی نامی‌ نو

سالاد الویه مرغ 500 گرمی نامی‌ نو

64000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سالاد الویه مرغ 200 گرمی نامی‌ نو

سالاد الویه مرغ 200 گرمی نامی‌ نو

32000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خورش کرفس 285 گرمی هانی

خورش کرفس 285 گرمی هانی

85000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خورش قیمه بادمجان 285 گرمی هانی

خورش قیمه بادمجان 285 گرمی هانی

95000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خورش قورمه سبزی 285 گرمی هانی

خورش قورمه سبزی 285 گرمی هانی

97500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
حلیم‌ بادمجان ‌240 گرمی هانی

حلیم‌ بادمجان ‌240 گرمی هانی

89000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنسرو خورش جوجه غوره بادمجان 285 گرمی هانی

کنسرو خورش جوجه غوره بادمجان 285 گرمی هانی

84000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خوراک مرغ ‌285 گرمی هانی

خوراک مرغ ‌285 گرمی هانی

79000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خوراک لوبیا سبز با گوشت 285 گرمی هانی

خوراک لوبیا سبز با گوشت 285 گرمی هانی

79000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اولین  قبلی  1  2  3  بعدی  آخرین