» محصولات » غذای آماده
دسته بندی ها
فقط نمایش کالاهای موجود
سوپ ترخینه 75 گرمی کنور

سوپ ترخینه 75 گرمی کنور

45000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ قارچ لیوانی نودالیت

سوپ قارچ لیوانی نودالیت

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ زرشک و گوجه هاتی کارا

سوپ زرشک و گوجه هاتی کارا

24900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آش رشته 180 گرمی الیت

آش رشته 180 گرمی الیت

48000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ مرغ لیوانی الیت

سوپ مرغ لیوانی الیت

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ ورمیشل برتر

سوپ ورمیشل برتر

20000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنسرو ماهی كیلكا 200 گرمی شیلانه

کنسرو ماهی كیلكا 200 گرمی شیلانه

40000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تن ماهی سیر و فلفل 180 گرمی شیلانه

تن ماهی سیر و فلفل 180 گرمی شیلانه

73000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
همبرگر 90 درصد 202

همبرگر 90 درصد 202

168000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادمجان سرخ شده 500 گرم نوبر سبز

بادمجان سرخ شده 500 گرم نوبر سبز

127000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سالاد موزارلا با سس پستو

سالاد موزارلا با سس پستو

160000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سالاد فصل مخصوص آویشن

سالاد فصل مخصوص آویشن

105000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساندویچ فیله مرغ نامی نو

ساندویچ فیله مرغ نامی نو

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نودالیت با طعم گوشت لیوانی 65 گرم الیت

نودالیت با طعم گوشت لیوانی 65 گرم الیت

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نودل باربیکیو الیت

نودل باربیکیو الیت

20000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساندویچ مرغ فکتوری

ساندویچ مرغ فکتوری

120000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادمجان کبابی 750 گرم سبزینه ی قائم

بادمجان کبابی 750 گرم سبزینه ی قائم

142000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نودالیت لیوانی مرغ الیت

نودالیت لیوانی مرغ الیت

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شامی کباب 450 گرمی ب.آ

شامی کباب 450 گرمی ب.آ

126000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتلت گوشت 40 درصد 450 گرمی ب.آ

کتلت گوشت 40 درصد 450 گرمی ب.آ

132200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنسرو ماهی تن 120 گرمی شیلانه

کنسرو ماهی تن 120 گرمی شیلانه

49000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ سبزیجات 70 گرمی هاتی کارا

سوپ سبزیجات 70 گرمی هاتی کارا

24900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنسرو ماهی تن در روغن زیتون 180 گرمی شیلانه

کنسرو ماهی تن در روغن زیتون 180 گرمی شیلانه

79000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنسرو ماهی تن در روغن  180 گرمی شیلانه

کنسرو ماهی تن در روغن 180 گرمی شیلانه

66000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ آماده کلاسیک 74 گرمی کنور

سوپ آماده کلاسیک 74 گرمی کنور

45000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ مرغ و ورمیشل 70 گرمی هاتی کارا

سوپ مرغ و ورمیشل 70 گرمی هاتی کارا

24900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنسرو ماهی تن دودی 180 گرمی شیلتون

کنسرو ماهی تن دودی 180 گرمی شیلتون

65000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنسرو ماهی تن در روغن 180 گرمی شیلتون

کنسرو ماهی تن در روغن 180 گرمی شیلتون

64000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنسرو ماهی تن در روغن زیتون 180 گرمی شیلتون

کنسرو ماهی تن در روغن زیتون 180 گرمی شیلتون

79000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنسرو ماهی تن رژیمی 180 گرمی شیلتون

کنسرو ماهی تن رژیمی 180 گرمی شیلتون

64000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ناگت مرغ و پنیر 250 گرمی ب.آ

ناگت مرغ و پنیر 250 گرمی ب.آ

84400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
برگر مرغ 450 گرمی ب.آ

برگر مرغ 450 گرمی ب.آ

128300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوکو سیب زمینی 450 گرمی ب.آ

کوکو سیب زمینی 450 گرمی ب.آ

98400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوفته خورشتی 450 گرمی ب.آ

کوفته خورشتی 450 گرمی ب.آ

153900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ناگت مرغ 450 گرمی ب.آ

ناگت مرغ 450 گرمی ب.آ

136200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آش رشته 460 گرمی هانی

آش رشته 460 گرمی هانی

58500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ناگت قارچ و مرغ 250 گرمی مارین

ناگت قارچ و مرغ 250 گرمی مارین

82500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فلافل نیمه آماده 350 گرمی مارین

فلافل نیمه آماده 350 گرمی مارین

70000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شنیسل مرغ 550 گرمی مارین

شنیسل مرغ 550 گرمی مارین

170000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
برگر مرغ 460 گرمی مارین

برگر مرغ 460 گرمی مارین

129000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ناگت مرغ 250 گرمی مارین

ناگت مرغ 250 گرمی مارین

79000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله مرغ سوخاری 400 گرمی مارین

فیله مرغ سوخاری 400 گرمی مارین

170000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ناگت مرغ 500 گرمی مارین

ناگت مرغ 500 گرمی مارین

157000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آش سبزیجات 180 گرمی الیت

آش سبزیجات 180 گرمی الیت

48000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آش جو 180 گرمی الیت

آش جو 180 گرمی الیت

48000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنسرو ماهی تن رژیمی 180 گرمی تحفه

کنسرو ماهی تن رژیمی 180 گرمی تحفه

64500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنسرو ماهی تن با روغن زیتون 180 گرمی تحفه

کنسرو ماهی تن با روغن زیتون 180 گرمی تحفه

79500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنسرو ماهی تن در روغن 180 گرمی تحفه

کنسرو ماهی تن در روغن 180 گرمی تحفه

65000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زغالی برگر گوشت گوساله 202

زغالی برگر گوشت گوساله 202

169000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پنیر و کاری 180 گرمی سبزان

پاستا پنیر و کاری 180 گرمی سبزان

32000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتلت پخته 450 گرمی پمینا کاله

کتلت پخته 450 گرمی پمینا کاله

119475 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کباب ترکی گوشت 300 گرمی پمینا کاله

کباب ترکی گوشت 300 گرمی پمینا کاله

127956 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فلافل پنیری 14 عددی 330 گرمی پمینا

فلافل پنیری 14 عددی 330 گرمی پمینا

82995 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوکو سیب زمینی 450 گرمی پمینا

کوکو سیب زمینی 450 گرمی پمینا

89010 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ناگت مرغ پخته 300 گرمی پمینا کاله

ناگت مرغ پخته 300 گرمی پمینا کاله

93000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوردن بلو کلاسیک کاملا پخته 450 گرمی پمینا کاله

کوردن بلو کلاسیک کاملا پخته 450 گرمی پمینا کاله

158000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ناگت گوشت 300 گرمی پمینا کاله

ناگت گوشت 300 گرمی پمینا کاله

98000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
همبرگر 90 درصد 400 گرمی ب.آ

همبرگر 90 درصد 400 گرمی ب.آ

168000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سمبوسه سبزیجات 450 گرمی پمینا

سمبوسه سبزیجات 450 گرمی پمینا

90000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شامی بسته بندی 430 گرمی پمینا کاله

شامی بسته بندی 430 گرمی پمینا کاله

117992 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اولین  قبلی  1  2  3  4  5  بعدی  آخرین