» محصولات » شوینده و نظافت » وسایل شستشو و نظافت » وسایل شست و شوی ظروف
دسته بندی ها
فیلترها
 • رافونه
 • مجیک
 • آریکس
 • بریتکس
 • تریستا
 • پاکیزه
 • تیفون آریو
 • نرمک
 • استا
 • کوبلند
 • یک عددی
 • دو عددی و بیشتر
 • متوسط
 • بزرگ
 • کوچک
 • اسکاچ
 • سیم
 • ابر و اسکاچ
 • لیف
 • ابر استیل
 • گیره
 • سیم ابردار
 • ضدخش
 • اسفنج
 • ابر
 • جرمگیر
 • بیشتر...
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
سیم ظرفشویی گالوانیزه آریکس

سیم ظرفشویی گالوانیزه آریکس

96100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سیم ظرفشویی لوله ای آریکس 12 عددی

سیم ظرفشویی لوله ای آریکس 12 عددی

68500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسکاچ تیفون آریو

اسکاچ تیفون آریو

24000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسفنج تفلون شوى ضد خش اریکس

اسفنج تفلون شوى ضد خش اریکس

86600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تفلون شوی ضد خش طلایی اریکس

تفلون شوی ضد خش طلایی اریکس

86600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سیم ظرفشویی استنلس استیل 2 تایی آریکس

سیم ظرفشویی استنلس استیل 2 تایی آریکس

105700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسفنج سلولزی گیاهی ضدخش اریکس

اسفنج سلولزی گیاهی ضدخش اریکس

96800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ابر و اسکاج بزرگ 5تایی آریکس

ابر و اسکاج بزرگ 5تایی آریکس

87500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ابر و اسکاج محافظ ناخن 2 تایی آریکس

ابر و اسکاج محافظ ناخن 2 تایی آریکس

45900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ابر و اسکاچ کوچک 10عددی آریکس

ابر و اسکاچ کوچک 10عددی آریکس

87500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سیم ظرفشویی حلقه با اسفنج آریکس

سیم ظرفشویی حلقه با اسفنج آریکس

96000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ابر و اسکاچ محافظ ناخن بریتکس

ابر و اسکاچ محافظ ناخن بریتکس

70000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سیم خاجی استا

سیم خاجی استا

18900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسکاج ضد خش کویلتد

اسکاج ضد خش کویلتد

190000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسکاچ دو‌‌ قلو بریتکس

اسکاچ دو‌‌ قلو بریتکس

70000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ابر و اسکاچ خانواده بریتکس

ابر و اسکاچ خانواده بریتکس

90000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسکاچ ارگونومیک بریتکس

اسکاچ ارگونومیک بریتکس

55000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ابر استیل نرم بریتکس

ابر استیل نرم بریتکس

50000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ابر و اسکاچ بزرگ 2تایی آریکس

ابر و اسکاچ بزرگ 2تایی آریکس

47900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سیم ظرفشویی استیل 3 تایی ضد زنگ آریکس

سیم ظرفشویی استیل 3 تایی ضد زنگ آریکس

140600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ابرو اسکاچ محافظ ناخن آریکس

ابرو اسکاچ محافظ ناخن آریکس

24400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسکاچ ضد خش 2 عددی آریکس

اسکاچ ضد خش 2 عددی آریکس

77200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سیم ظرفشویی با آلیاژمس 2 عددی ضد زنگ آریکس

سیم ظرفشویی با آلیاژمس 2 عددی ضد زنگ آریکس

155200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تفلنشوی ضدخش رنگی آریکس

تفلنشوی ضدخش رنگی آریکس

97300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسکاچ سبز 3 تایی آریکس

اسکاچ سبز 3 تایی آریکس

57700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سیم ظرفشویی ابردار بریتکس

سیم ظرفشویی ابردار بریتکس

45000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ضد خش آشپزخانه بریتکس

ضد خش آشپزخانه بریتکس

60000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ابر و اسکاچ محافظ ناخن بریتکس

ابر و اسکاچ محافظ ناخن بریتکس

55000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسکاچ ساده قهوه ای بریتکس

اسکاچ ساده قهوه ای بریتکس

55000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ابر و اسکاچ بریتکس

ابر و اسکاچ بریتکس

70000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسکاج محافظ ناخن 2 کاره بریتکس

اسکاج محافظ ناخن 2 کاره بریتکس

70000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ابرو اسکاچ محافظ ناخن گرد آریکس

ابرو اسکاچ محافظ ناخن گرد آریکس

47900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسفنج سلولزی ماشین بزرگ آریکس

اسفنج سلولزی ماشین بزرگ آریکس

126700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سیم ظرفشویی 2 عددی آریکس

سیم ظرفشویی 2 عددی آریکس

98500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ابر و اسکاچ محافظ ناخن 2 تایی آریکس

ابر و اسکاچ محافظ ناخن 2 تایی آریکس

96000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سیم ظرفشویی بریتکس

سیم ظرفشویی بریتکس

40000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
جرمگیر و فیلتر سیمی نرمک

جرمگیر و فیلتر سیمی نرمک

24000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لیف اسفنجی گرد اریکس

لیف اسفنجی گرد اریکس

92900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسفنج جادویی 2 تایی آریکس

اسفنج جادویی 2 تایی آریکس

130600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ابر و اسکاچ ضدخش آریکس

ابر و اسکاچ ضدخش آریکس

49000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لیف اسفنجی گرد آریکس

لیف اسفنجی گرد آریکس

79500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ابر استیل سخت بریتکس

ابر استیل سخت بریتکس

65000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ابر جادویی مجیک

ابر جادویی مجیک

33500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سیم ظرفشویى رافونه

سیم ظرفشویى رافونه

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسکاچ رز شیرینگ آبی رافونه

اسکاچ رز شیرینگ آبی رافونه

13500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسکاچ آفتابگردان شیرینگ رافونه

اسکاچ آفتابگردان شیرینگ رافونه

14400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سیم ظرفشویی تریستا

سیم ظرفشویی تریستا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سیم استیل پاکیزه

سیم استیل پاکیزه

14400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ابر اسکاچ پاکیزه

ابر اسکاچ پاکیزه

14500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ابر اسکاچ

ابر اسکاچ

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سیم فر دوقلو

سیم فر دوقلو

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ابر استیل نرم

ابر استیل نرم

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ابر استیل شطرنجی

ابر استیل شطرنجی

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ابر استیل راه راه

ابر استیل راه راه

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ابر استیل سخت

ابر استیل سخت

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسکاچ سبز بزرگ پاکیزه

اسکاچ سبز بزرگ پاکیزه

13600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد