» محصولات » چای و دمنوش » چای » چای ساده
دسته بندی ها
فیلترها
 • علی تی
 • دوغزال
 • گلستان
 • تویینینگز
 • احمد
 • لیپتون
 • سحرخیز
 • هیلیس
 • رسیتون
 • فامیلا
 • گوزل
 • دبش
 • آریا
 • زرین
 • محمود
 • هایلیز
 • بیشتر...
 • 25 عدد
 • بیشتر از 25 عدد
 • ساده
 • باروتی
 • عطری
 • قلمی
 • سیلان
 • شکسته
 • ارل گری
 • کیسه ای
 • کمتر از 500 گرم
 • 500 گرم و بیشتر
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
چای عطری 500 گرمی دوغزال

چای عطری 500 گرمی دوغزال

234700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای خارجه رویال ارل‌گری 25 عددی گلستان

چای کیسه‌ای خارجه رویال ارل‌گری 25 عددی گلستان

66600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای ارل گری 100 عددی لیپتون

چای کیسه‌ای ارل گری 100 عددی لیپتون

166600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای فلزی طلایی 40 عددی احمد

چای فلزی طلایی 40 عددی احمد

348000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه ای عطری خارجی 100 عددی دوغزال

چای کیسه ای عطری خارجی 100 عددی دوغزال

176000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای 100 عددی احمد

چای کیسه‌ای 100 عددی احمد

165900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای زنجبیلی کلاسیک 5+25 عددی علی تی

چای زنجبیلی کلاسیک 5+25 عددی علی تی

477000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای قلمی 900 گرمی دوغزال

چای قلمی 900 گرمی دوغزال

433000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای ساده 100 عددی دوغزال

چای کیسه‌ای ساده 100 عددی دوغزال

176000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای عطری 100 گرمی دوغزال

چای عطری 100 گرمی دوغزال

56200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای 100 گرمی دوغزال

چای 100 گرمی دوغزال

56300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای ساده 500 گرمی دوغزال

چای ساده 500 گرمی دوغزال

232800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای عطری 25 عددی دوغزال

چای کیسه‌ای عطری 25 عددی دوغزال

48300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای 25 عددی دوغزال

چای کیسه‌ای 25 عددی دوغزال

48300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای عطری 500 گرمی دوغزال

چای عطری 500 گرمی دوغزال

308600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای ساده 500 گرمی دوغزال

چای ساده 500 گرمی دوغزال

308600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سیلان طلایی 500 گرمی گلستان

چای سیلان طلایی 500 گرمی گلستان

230700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای خارجه رویال 25 عددی گلستان

چای کیسه‌ای خارجه رویال 25 عددی گلستان

66600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای سنتی انگلیسی 100 عددی توینینگز

چای کیسه‌ای سنتی انگلیسی 100 عددی توینینگز

194900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای ارل‌گری 100 عددی توینینگز

چای کیسه‌ای ارل‌گری 100 عددی توینینگز

194900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای خارجه عطری 25 عددی گلستان

چای کیسه‌ای خارجه عطری 25 عددی گلستان

47200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای نفیس کنیا 500 گرمی احمد

چای نفیس کنیا 500 گرمی احمد

212000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سیلان مخصوص 100 گرمی احمد

چای سیلان مخصوص 100 گرمی احمد

48400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای معطر مخصوص 25 عددی احمد

چای کیسه‌ای معطر مخصوص 25 عددی احمد

47600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سیلان معطر 100 گرمی احمد

چای سیلان معطر 100 گرمی احمد

48400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سیلان مخصوص 500 گرمی احمد

چای سیلان مخصوص 500 گرمی احمد

212000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای نامبروان 25 عددی احمد

چای کیسه‌ای نامبروان 25 عددی احمد

47600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای نامبروان 100 عددی احمد

چای کیسه‌ای نامبروان 100 عددی احمد

165900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه ای مجیک اروما 25 عددی لیپتون

چای کیسه ای مجیک اروما 25 عددی لیپتون

49000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه ای ممتاز قوی 25 عددی لیپتون

چای کیسه ای ممتاز قوی 25 عددی لیپتون

49000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه ای 100 عددی لیپتون

چای کیسه ای 100 عددی لیپتون

166600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای عطری اصل 500 گرمی دوغزال

چای عطری اصل 500 گرمی دوغزال

310500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای لاغریگو جی بری 25 عددی هیلیس

چای لاغریگو جی بری 25 عددی هیلیس

230000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای لاغری هیلیس

چای لاغری هیلیس

230000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سیلان معطر مخصوص 500 گرمی احمد

چای سیلان معطر مخصوص 500 گرمی احمد

215000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای خارجه قرمز 50 عددی گلستان

چای کیسه‌ای خارجه قرمز 50 عددی گلستان

86600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای خارجه قرمز 25 عددی گلستان

چای کیسه‌ای خارجه قرمز 25 عددی گلستان

47200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سیلان عطری 500 گرمی گلستان

چای سیلان عطری 500 گرمی گلستان

234900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه ای ارل گری 25 عددی لیپتون

چای کیسه ای ارل گری 25 عددی لیپتون

49000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای بسته ای ارل گری 450 گرمی لیپتون

چای بسته ای ارل گری 450 گرمی لیپتون

233800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای زرد نشان بسته ای 450 گرمی لیپتون

چای زرد نشان بسته ای 450 گرمی لیپتون

236900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای خارجه عطری 100 عددی گلستان

چای کیسه‌ای خارجه عطری 100 عددی گلستان

163000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای خارجه قرمز 100 عددی گلستان

چای کیسه‌ای خارجه قرمز 100 عددی گلستان

164500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای ارل گری 100 گرمی توینینگز

چای ارل گری 100 گرمی توینینگز

73100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سنتی انگلیسی 450 گرمی توینینگز

چای سنتی انگلیسی 450 گرمی توینینگز

302900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای ارل‌گری 450 گرمی توینینگز

چای ارل‌گری 450 گرمی توینینگز

302900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای هندوستان ممتاز 500 گرمی گلستان

چای هندوستان ممتاز 500 گرمی گلستان

234900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای سنتی انگلیسی 50 عددی توینینگز

چای کیسه‌ای سنتی انگلیسی 50 عددی توینینگز

116600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای ارل‌گری 50 عددی توینینگز

چای کیسه‌ای ارل‌گری 50 عددی توینینگز

116600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای ارل‌گری 25 عددی توینینگز

چای کیسه‌ای ارل‌گری 25 عددی توینینگز

67600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای هندوستان ممتاز 100 گرمی گلستان

چای هندوستان ممتاز 100 گرمی گلستان

51700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای فلزی قرمز 125 گرمی اسکاتلندی هایلیز

چای فلزی قرمز 125 گرمی اسکاتلندی هایلیز

470000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای قلمی 450 گرمی دوغزال

چای قلمی 450 گرمی دوغزال

223500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه ای کلاسیک 60 تایی احمد

چای کیسه ای کلاسیک 60 تایی احمد

293000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای فلزی کیسه ای آبی احمد

چای فلزی کیسه ای آبی احمد

550000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه ای چوبی 80 عددی احمد

چای کیسه ای چوبی 80 عددی احمد

1179400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای عطری فلزی 200 گرمی احمد

چای عطری فلزی 200 گرمی احمد

273900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای معطر 100 عددی محمود

چای کیسه‌ای معطر 100 عددی محمود

143200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای صبحانه 500 گرمی گلستان

چای صبحانه 500 گرمی گلستان

234400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای معطر مخصوص 500 گرمی احمد

چای معطر مخصوص 500 گرمی احمد

299000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد