» محصولات » چاشنی و سبزیجات » ترشی و شور » زیتون
دسته بندی ها
فیلترها
 • فامیلا
 • محسن
 • یک و یک
 • کوپولیوا
 • برتر
 • گرین فیلد
 • صالحی
 • بدر
 • اصالت
 • مهرام
 • کریسپو
 • لوراس
 • چاشنی
 • تالو
 • ژاوی
 • تانیش
 • بیشتر...
 • بدون هسته
 • با هسته
 • شور
 • سیاه
 • مغزدار
 • میکس شده
 • پرورده
 • کمتر از 500 گرم
 • 500 گرم و بیشتر
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
زیتون مغز فلفل جلاپینو 1100 گرم ژاوی

زیتون مغز فلفل جلاپینو 1100 گرم ژاوی

192300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 زیتون با مغز سیر 700 گرم ژاوی

زیتون با مغز سیر 700 گرم ژاوی

192300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 زیتون سیاه قوطی محسن

زیتون سیاه قوطی محسن

113300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آویشا زیتون پرورده

آویشا زیتون پرورده

87000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز اسلایس 460 گرمی کریسپو

زیتون سبز اسلایس 460 گرمی کریسپو

354000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز اسپانیایی 350 گرمی کوپولیوا

زیتون سبز اسپانیایی 350 گرمی کوپولیوا

114450 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سیاه 2500 گرمی لوراس

زیتون سیاه 2500 گرمی لوراس

880000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز مغزدار اسپانیایی 345 گرمی کوپولیوا

زیتون سبز مغزدار اسپانیایی 345 گرمی کوپولیوا

160000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز طعم لیته گوجه 680 گرمی گرین‌فیلد

زیتون سبز طعم لیته گوجه 680 گرمی گرین‌فیلد

185000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز طعم لیته بادمجان 680 گرمی گرین‌فیلد

زیتون سبز طعم لیته بادمجان 680 گرمی گرین‌فیلد

190000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز طعم مدیترانه 680 گرمی گرین‌فیلد

زیتون سبز طعم مدیترانه 680 گرمی گرین‌فیلد

175000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز طعم سالسا 680 گرمی گرین‌فیلد

زیتون سبز طعم سالسا 680 گرمی گرین‌فیلد

180000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز مغز پیاز 680 گرمی گرین‌فیلد

زیتون سبز مغز پیاز 680 گرمی گرین‌فیلد

162500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون پرورده 700 گرمی محسن

زیتون پرورده 700 گرمی محسن

185100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز با هسته 700 گرمی محسن

زیتون سبز با هسته 700 گرمی محسن

119700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز با مغز خیارشور 700 گرمی محسن

زیتون سبز با مغز خیارشور 700 گرمی محسن

204500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز با هسته 700 گرمی محسن

زیتون سبز با هسته 700 گرمی محسن

155500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون شور معمولی 670 گرمی یک‌ و یک

زیتون شور معمولی 670 گرمی یک‌ و یک

112800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون مدیترانه ای با مغز فلفل 700 گرمی ژاوی

زیتون مدیترانه ای با مغز فلفل 700 گرمی ژاوی

192300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون شور درشت 670 گرمی یک و یک

زیتون شور درشت 670 گرمی یک و یک

126600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون بدون هسته فلفلی 354 گرمی کرسپو

زیتون بدون هسته فلفلی 354 گرمی کرسپو

158000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زيتون سبز مغز فلفل 700 گرمی محسن

زيتون سبز مغز فلفل 700 گرمی محسن

204500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سیاه بدون هسته 700 گرمی محسن

زیتون سیاه بدون هسته 700 گرمی محسن

214150 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سیاه اسلایس 460 گرمی کریسپو

زیتون سیاه اسلایس 460 گرمی کریسپو

397700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون 900 گرمی کریسپو

زیتون 900 گرمی کریسپو

347200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز 2500 گرمی لوراس

زیتون سبز 2500 گرمی لوراس

880000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون مغز پرتقال 680 گرمی گرین‌فیلد

زیتون مغز پرتقال 680 گرمی گرین‌فیلد

162500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز مغز سیر 680 گرمی گرین‌فیلد

زیتون سبز مغز سیر 680 گرمی گرین‌فیلد

162500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سیاه با هسته 450 گرمی محسن

زیتون سیاه با هسته 450 گرمی محسن

105400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز با مغز بادام 700 گرمی محسن

زیتون سبز با مغز بادام 700 گرمی محسن

204200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز مغز سیر 700 گرمی محسن

زیتون سبز مغز سیر 700 گرمی محسن

204200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون بی هسته 400 گرمی صالحی

زیتون بی هسته 400 گرمی صالحی

107400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز با هسته ویژه 670 گرمی چاشنی

زیتون سبز با هسته ویژه 670 گرمی چاشنی

171000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون شور 650 گرمی بدر

زیتون شور 650 گرمی بدر

133000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون شور با هسته 200 گرمی تالو

زیتون شور با هسته 200 گرمی تالو

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سیاه بدون هسته 700 گرمی ژاوی

زیتون سیاه بدون هسته 700 گرمی ژاوی

179400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنسرو دانه زیتون ایرانی ویژه فامیلا

کنسرو دانه زیتون ایرانی ویژه فامیلا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون شور 680 گرمی اصالت

زیتون شور 680 گرمی اصالت

83900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون شور ممتاز 680 گرمی اصالت

زیتون شور ممتاز 680 گرمی اصالت

97700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون شور ایرانی 670 گرمی مهرام

زیتون شور ایرانی 670 گرمی مهرام

104150 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون شور ایرانی 670 گرمی تانیش

زیتون شور ایرانی 670 گرمی تانیش

133200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون پرورده 200 گرمی تالو

زیتون پرورده 200 گرمی تالو

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون شور ممتاز 700 گرمی برتر

زیتون شور ممتاز 700 گرمی برتر

116600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون شور بدون هسته 700 گرمی برتر

زیتون شور بدون هسته 700 گرمی برتر

143800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون شور ویژه 700 گرمی یک و یک

زیتون شور ویژه 700 گرمی یک و یک

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون شور ممتاز 750 گرمی یک و یک

زیتون شور ممتاز 750 گرمی یک و یک

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون شور خیلی درشت 700 گرمی یک و یک

زیتون شور خیلی درشت 700 گرمی یک و یک

157250 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد