» محصولات » چاشنی و سبزیجات » ترشی و شور » ترشی
دسته بندی ها
فیلترها
 • یک و یک
 • برتر
 • سمیه
 • آمریکن گاردن
 • لئونارد
 • میکادو
 • گلباز
 • صالحی
 • بدر
 • اصالت
 • مهرام
 • بیژن
 • شیپ
 • ایوانکا
 • هلنا
 • بیشتر...
 • ذرت
 • مخلوط
 • گوجه
 • انبه
 • فلفل
 • پیاز
 • بادمجان
 • کلم
 • لیته
 • بندری
 • هفت بیجار
 • کاپاریس
 • زیتون
 • بیشتر...
 • کمتر از 500 گرم
 • 500 گرم و بیشتر
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
ترشی لیته بندری 630 گرم بدر

ترشی لیته بندری 630 گرم بدر

48800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی زیتون بادمجان پرورده 610 گرمی بدر

ترشی زیتون بادمجان پرورده 610 گرمی بدر

118000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فلفل در روغن زیتون 540 گرمی هلنا

فلفل در روغن زیتون 540 گرمی هلنا

275500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فلفل بیبی تپل 340 گرمی ایوانکا

فلفل بیبی تپل 340 گرمی ایوانکا

208500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشى فلفل زنگوله اى 680 گرمی گلباز

ترشى فلفل زنگوله اى 680 گرمی گلباز

125100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی کاپاریس ویژه 650 گرمی بدر

ترشی کاپاریس ویژه 650 گرمی بدر

147800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشى میکس مکزیکى 680 گرمی گلباز

ترشى میکس مکزیکى 680 گرمی گلباز

129000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی مخلوط 470 گرمی یک و یک

ترشی مخلوط 470 گرمی یک و یک

40700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی انبه درب قرمز 450 گرمی طیاره

ترشی انبه درب قرمز 450 گرمی طیاره

124100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فلفل هالوپینو امیریکن گاردن

فلفل هالوپینو امیریکن گاردن

206400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی گوجه 370 گرمی میکادو

ترشی گوجه 370 گرمی میکادو

224000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشى فلفل زنگوله اى 500 گرمی گلباز

ترشى فلفل زنگوله اى 500 گرمی گلباز

95100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی مخلوط سالادی 700 گرمی صالحی

ترشی مخلوط سالادی 700 گرمی صالحی

29700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی نازخاتون 650 گرمی بدر

ترشی نازخاتون 650 گرمی بدر

58200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی هـفت بیجار 630 گرمی بدر

ترشی هـفت بیجار 630 گرمی بدر

48800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی فلفل بیور 520 گرمی بدر

ترشی فلفل بیور 520 گرمی بدر

58600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی فـلـفل سبـز 570 گرمی بدر

ترشی فـلـفل سبـز 570 گرمی بدر

64000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی فلفل هالوپینو 330 گرمی مهرام

ترشی فلفل هالوپینو 330 گرمی مهرام

50600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 ترشى فلفل هالوپینو 250 گرم گلباز

ترشى فلفل هالوپینو 250 گرم گلباز

50000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 ترشى فلفل ستاره اى 250 گرم گلباز

ترشى فلفل ستاره اى 250 گرم گلباز

65000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی انبه درب سبز 500 گرم شیپ

ترشی انبه درب سبز 500 گرم شیپ

179500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشى زیتون و هالوپینو 500 گرمی گلباز

ترشى زیتون و هالوپینو 500 گرمی گلباز

98000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشى زیتون و هالوپینو 250 گرمی گلباز

ترشى زیتون و هالوپینو 250 گرمی گلباز

55000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشى فلفل بى بى 250 گرمی گلباز

ترشى فلفل بى بى 250 گرمی گلباز

65000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ذرت شیشه ای سرکه 340 گرمی لئونارد

ذرت شیشه ای سرکه 340 گرمی لئونارد

116600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ذرت شیشه ای فلفلی 340 گرمی لئونارد

ذرت شیشه ای فلفلی 340 گرمی لئونارد

116600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ذرت شیشه ای شور 340 گرمی لئونارد

ذرت شیشه ای شور 340 گرمی لئونارد

116600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی گوجه 530 گرمی میکادو

ترشی گوجه 530 گرمی میکادو

233500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ذرت شیشه ای 370 گرمی میکادو

ذرت شیشه ای 370 گرمی میکادو

145000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی پیاز 630 گرمی بدر

ترشی پیاز 630 گرمی بدر

68000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی لیته بـندری 650 گرمی بدر

ترشی لیته بـندری 650 گرمی بدر

43350 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی مخـلوط 630 گرمی بدر

ترشی مخـلوط 630 گرمی بدر

48800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی کلم 630 گرمی بدر

ترشی کلم 630 گرمی بدر

56800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی موسیر 650 گرمی بدر

ترشی موسیر 650 گرمی بدر

117700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی کاپاریس 640 گرمی بدر

ترشی کاپاریس 640 گرمی بدر

128100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی فلفل هالوپینو 290 گرمی بدر

ترشی فلفل هالوپینو 290 گرمی بدر

39400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی بندری 670 گرمی یک‌ و یک

ترشی بندری 670 گرمی یک‌ و یک

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی لیته 670 گرمی یک‌ و یک

ترشی لیته 670 گرمی یک‌ و یک

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی بندری 700 گرمی یک و یک

ترشی بندری 700 گرمی یک و یک

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی فلفل 700 گرمی اصالت

ترشی فلفل 700 گرمی اصالت

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی لیته 700 گرمی اصالت

ترشی لیته 700 گرمی اصالت

31600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی مخلوط 660 گرمی مهرام

ترشی مخلوط 660 گرمی مهرام

41950 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی بندری 250 گرمی مهرام

ترشی بندری 250 گرمی مهرام

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی فلفل سبز220 گرمی مهرام

ترشی فلفل سبز220 گرمی مهرام

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی بندری 670 گرمی مهرام

ترشی بندری 670 گرمی مهرام

39700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی لیته بادمجان 680 گرمی سمیه

ترشی لیته بادمجان 680 گرمی سمیه

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی مخلوط درشت 680 گرمی سمیه

ترشی مخلوط درشت 680 گرمی سمیه

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی لیته 680 گرمی بیژن

ترشی لیته 680 گرمی بیژن

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی فلفل 620 گرمی سمیه

ترشی فلفل 620 گرمی سمیه

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی فلفل سبز 700 گرمی برتر

ترشی فلفل سبز 700 گرمی برتر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی بندری 700 گرمی برتر

ترشی بندری 700 گرمی برتر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی مخلوط با سرکه طبیعی 670 گرمی یک و یک

ترشی مخلوط با سرکه طبیعی 670 گرمی یک و یک

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی مخلوط 700 گرمی یک‌ و یک

ترشی مخلوط 700 گرمی یک‌ و یک

44950 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی لیته 630 گرمی یک و یک

ترشی لیته 630 گرمی یک و یک

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد