» محصولات » چاشنی و سبزیجات » ترشی و شور
دسته بندی ها
فقط نمایش کالاهای موجود
ترشی مارچوبه کیپرز 100 گرمی بن دلز

ترشی مارچوبه کیپرز 100 گرمی بن دلز

86000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خیارشور سوپر ویژه 630 گرمی بدر

خیارشور سوپر ویژه 630 گرمی بدر

95000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سیرترشی مروارید 650 گرم بدر

سیرترشی مروارید 650 گرم بدر

168000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی سیر حبه 650 گرم بدر

ترشی سیر حبه 650 گرم بدر

135000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خیار شور سوپرویژه 750 گرمی پریشاد

خیار شور سوپرویژه 750 گرمی پریشاد

95000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی لیته بـندری 650 گرمی بدر

ترشی لیته بـندری 650 گرمی بدر

49500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی زیتون بادمجان پرورده 610 گرمی بدر

ترشی زیتون بادمجان پرورده 610 گرمی بدر

118000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی انبه درب سبز 500 گرم شیپ

ترشی انبه درب سبز 500 گرم شیپ

185000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون مغز فلفل جلاپینو 1100 گرم ژاوی

زیتون مغز فلفل جلاپینو 1100 گرم ژاوی

198500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون با مغز سیر 700 گرم ژاوی

زیتون با مغز سیر 700 گرم ژاوی

198500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فلفل پنیری 240 گرم اسپیل

فلفل پنیری 240 گرم اسپیل

225000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سیاه قوطی محسن

زیتون سیاه قوطی محسن

130000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شور غوره غوره 650 گرمی بدر

شور غوره غوره 650 گرمی بدر

95000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز اسلایس 460 گرمی کریسپو

زیتون سبز اسلایس 460 گرمی کریسپو

370000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فلفل در روغن زیتون 540 گرمی هلنا

فلفل در روغن زیتون 540 گرمی هلنا

286000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشى زیتون و هالوپینو 500 گرمی گلباز

ترشى زیتون و هالوپینو 500 گرمی گلباز

98000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی کاپاریس ویژه 650 گرمی بدر

ترشی کاپاریس ویژه 650 گرمی بدر

150000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی مخلوط 470 گرمی یک و یک

ترشی مخلوط 470 گرمی یک و یک

41000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سیاه بدون هسته 700 گرمی محسن

زیتون سیاه بدون هسته 700 گرمی محسن

380000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی انبه درب قرمز 450 گرمی طیاره

ترشی انبه درب قرمز 450 گرمی طیاره

135000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز اسپانیایی 350 گرمی کوپولیوا

زیتون سبز اسپانیایی 350 گرمی کوپولیوا

118000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ذرت شیشه ای سرکه 340 گرمی لئونارد

ذرت شیشه ای سرکه 340 گرمی لئونارد

120000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ذرت شیشه ای فلفلی 340 گرمی لئونارد

ذرت شیشه ای فلفلی 340 گرمی لئونارد

120000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ذرت شیشه ای شور 340 گرمی لئونارد

ذرت شیشه ای شور 340 گرمی لئونارد

120000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سیاه اسلایس 460 گرمی کریسپو

زیتون سیاه اسلایس 460 گرمی کریسپو

378000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون 900 گرمی کریسپو

زیتون 900 گرمی کریسپو

380000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سیاه 2500 گرمی لوراس

زیتون سیاه 2500 گرمی لوراس

880000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز طعم لیته گوجه 680 گرمی گرین‌فیلد

زیتون سبز طعم لیته گوجه 680 گرمی گرین‌فیلد

185000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز طعم لیته بادمجان 680 گرمی گرین‌فیلد

زیتون سبز طعم لیته بادمجان 680 گرمی گرین‌فیلد

190000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز طعم مدیترانه 680 گرمی گرین‌فیلد

زیتون سبز طعم مدیترانه 680 گرمی گرین‌فیلد

175000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز طعم سالسا 680 گرمی گرین‌فیلد

زیتون سبز طعم سالسا 680 گرمی گرین‌فیلد

180000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز مغز پیاز  680 گرمی گرین‌فیلد

زیتون سبز مغز پیاز 680 گرمی گرین‌فیلد

162500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون پرورده 700 گرمی محسن

زیتون پرورده 700 گرمی محسن

189000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز با هسته 700 گرمی محسن

زیتون سبز با هسته 700 گرمی محسن

122000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز با مغز خیارشور  700 گرمی محسن

زیتون سبز با مغز خیارشور 700 گرمی محسن

208500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز با هسته 700 گرمی محسن

زیتون سبز با هسته 700 گرمی محسن

158500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشى فلفل زنگوله اى 500 گرمی گلباز

ترشى فلفل زنگوله اى 500 گرمی گلباز

98000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون بی هسته 400 گرمی صالحی

زیتون بی هسته 400 گرمی صالحی

110000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خیارشور تخمیری ویژه 400 گرمی صالحی

خیارشور تخمیری ویژه 400 گرمی صالحی

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز با هسته ویژه 670 گرمی چاشنی

زیتون سبز با هسته ویژه 670 گرمی چاشنی

188500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شور بامیه 590 گرمی بدر

شور بامیه 590 گرمی بدر

69000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی پیاز 630 گرمی بدر

ترشی پیاز 630 گرمی بدر

69000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی نازخاتون 650 گرمی بدر

ترشی نازخاتون 650 گرمی بدر

59500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی هـفت بیجار 630 گرمی بدر

ترشی هـفت بیجار 630 گرمی بدر

49500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی مخـلوط 630 گرمی بدر

ترشی مخـلوط 630 گرمی بدر

55000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی کلم 630 گرمی بدر

ترشی کلم 630 گرمی بدر

59000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی فلفل بیور 520 گرمی بدر

ترشی فلفل بیور 520 گرمی بدر

59500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی فـلـفل سبـز 570 گرمی بدر

ترشی فـلـفل سبـز 570 گرمی بدر

65000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی موسیر 650 گرمی بدر

ترشی موسیر 650 گرمی بدر

135000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شور مخـلـوط 630 گرمی بدر

شور مخـلـوط 630 گرمی بدر

49000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون شور 650 گرمی بدر

زیتون شور 650 گرمی بدر

135000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی کاپاریس 640 گرمی بدر

ترشی کاپاریس 640 گرمی بدر

130000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی سیر پرورده 270 گرمی بدر

ترشی سیر پرورده 270 گرمی بدر

67700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون مدیترانه ای با مغز فلفل 700 گرمی ژاوی

زیتون مدیترانه ای با مغز فلفل 700 گرمی ژاوی

215000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترشی فلفل هالوپینو 330 گرمی مهرام

ترشی فلفل هالوپینو 330 گرمی مهرام

54500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون شور ایرانی 670 گرمی تانیش

زیتون شور ایرانی 670 گرمی تانیش

135000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خیارشور ممتاز 700 گرمی بیژن

خیارشور ممتاز 700 گرمی بیژن

74750 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون شور درشت 670 گرمی یک و یک

زیتون شور درشت 670 گرمی یک و یک

129000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خیارشور درجه یک 700 گرمی یک و یک

خیارشور درجه یک 700 گرمی یک و یک

83000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون بدون هسته فلفلی 354 گرمی کرسپو

زیتون بدون هسته فلفلی 354 گرمی کرسپو

158000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اولین  قبلی  1  2  3  بعدی  آخرین