» محصولات » پروتئینی » پروتئین گیاهی
دسته بندی ها
فقط نمایش کالاهای موجود
پروتئین سویای بافت دار 300 گرمی ترخینه

پروتئین سویای بافت دار 300 گرمی ترخینه

32900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
قارچ دکمه‌ای 200 گرمی سحر

قارچ دکمه‌ای 200 گرمی سحر

29400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خلال سیب زمینی نیمه منجمد (7*7) 750 گرمی پریس

خلال سیب زمینی نیمه منجمد (7*7) 750 گرمی پریس

75100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سویا آجیلی 300 گرمی خشکپاک

سویا آجیلی 300 گرمی خشکپاک

58200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 قرص مرغ کنور

قرص مرغ کنور

103800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خلال سیب زمینی نیمه منجمد (10*10) 750 گرمی پریس

خلال سیب زمینی نیمه منجمد (10*10) 750 گرمی پریس

75100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سویا 250 گرمی سبحان طلایی

سویا 250 گرمی سبحان طلایی

17700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
قارچ دکمه ای 400گرم ملارد

قارچ دکمه ای 400گرم ملارد

57100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی قورمه سرخ شده منجمد400 گرمی نوبرسبز

سبزی قورمه سرخ شده منجمد400 گرمی نوبرسبز

133400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی کوکو منجمد400 گرمی نوبر سبز

سبزی کوکو منجمد400 گرمی نوبر سبز

38600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کرفس منجمد 400 گرمی نوبر سبز

کرفس منجمد 400 گرمی نوبر سبز

38600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لوبیا سبز منجمد400 گرمی نوبر سبز

لوبیا سبز منجمد400 گرمی نوبر سبز

43500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی پلو منجمد 400 گرمی نوبرسبز

سبزی پلو منجمد 400 گرمی نوبرسبز

38600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی آش منجمد400 گرمی نوبرسبز

سبزی آش منجمد400 گرمی نوبرسبز

38600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نخود فرنگی منجمد400 گرمی نوبر سبز

نخود فرنگی منجمد400 گرمی نوبر سبز

53100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دان انار منجمد 400 گرمی نوبر سبز

دان انار منجمد 400 گرمی نوبر سبز

85400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ذرت دان 400 گرمی نوبرسبز

ذرت دان 400 گرمی نوبرسبز

53100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی آش پمینا

سبزی آش پمینا

45000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی پلویی پمینا

سبزی پلویی پمینا

45000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی قورمه پمینا

سبزی قورمه پمینا

45000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی کوکویی پمینا

سبزی کوکویی پمینا

39500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ذرت دانه شده 400 گرمی پمینا

ذرت دانه شده 400 گرمی پمینا

52000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سویا 300 گرمی برتر

سویا 300 گرمی برتر

31200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پوره میوه و غلات هیپ

پوره میوه و غلات هیپ

132500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ذرت 300 گرمی برتر

ذرت 300 گرمی برتر

39100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ذرت شيرين منجمد 500 گرمی سرد و تازه

ذرت شيرين منجمد 500 گرمی سرد و تازه

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ذرت کامل سه عددی منجمد نوبر سبز

ذرت کامل سه عددی منجمد نوبر سبز

38800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
باقالا با پوست منجمد 400 گرمی نوبر سبز

باقالا با پوست منجمد 400 گرمی نوبر سبز

53100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آلبالو با هسته منجمد 400 گرمی نوبر سبز

آلبالو با هسته منجمد 400 گرمی نوبر سبز

86300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی قورمه منجمد 400 گرمی نوبر سبز

سبزی قورمه منجمد 400 گرمی نوبر سبز

38600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ذرت ۲۰۰ گرمی گلها

ذرت ۲۰۰ گرمی گلها

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خلال سیب زمینی 750 گرمی نوبرسبز

خلال سیب زمینی 750 گرمی نوبرسبز

70750 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خلال سیب زمینی نیمه سرخ شده 750 گرمی نوبرسبز

خلال سیب زمینی نیمه سرخ شده 750 گرمی نوبرسبز

66800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پیاز منجمد سرخ شده خلالی 200 گرمی نوبر سبز

پیاز منجمد سرخ شده خلالی 200 گرمی نوبر سبز

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خلال سیب زمینی 2.5 کیلویی نوبرسبز

خلال سیب زمینی 2.5 کیلویی نوبرسبز

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سیب زمینی سرخ کرده 750 گرمی ب آ

سیب زمینی سرخ کرده 750 گرمی ب آ

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی سوپ پمینا

سبزی سوپ پمینا

34200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پیاز حلقه ای 300 گرم سوخاری پمینا

پیاز حلقه ای 300 گرم سوخاری پمینا

52000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خلال سیب زمینی منجمد نیمه آماده 10*10 پمینا

خلال سیب زمینی منجمد نیمه آماده 10*10 پمینا

67400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خلال سیب زمینی منجمد نیمه آماده 750 گرمی پمینا

خلال سیب زمینی منجمد نیمه آماده 750 گرمی پمینا

72001 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نخودفرنگی 400 گرمی پمینا

نخودفرنگی 400 گرمی پمینا

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مخلوط سبزیجات(هویج،ذرت،نخودفرنگی) پمینا

مخلوط سبزیجات(هویج،ذرت،نخودفرنگی) پمینا

52000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
هویج نگینی 400 گرمی پمینا  کاله

هویج نگینی 400 گرمی پمینا کاله

34200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خلال سیب زمینی منجمد 7*7 نیمه آماده 750 گرمی پمینا

خلال سیب زمینی منجمد 7*7 نیمه آماده 750 گرمی پمینا

67400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سویا 250 گرمی همدل

سویا 250 گرمی همدل

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سویا ریزدانه ساده 180 گرمی گلاز

سویا ریزدانه ساده 180 گرمی گلاز

14850 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
قارچ بسته 400 گرمی کامل ملارد

قارچ بسته 400 گرمی کامل ملارد

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
قارچ بسته 200 گرمی کامل ملارد

قارچ بسته 200 گرمی کامل ملارد

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سویا پروتئین ریز دانه 250 گرمی سبحان

سویا پروتئین ریز دانه 250 گرمی سبحان

17150 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سویا ریزدانه 800 گرمی برتر

سویا ریزدانه 800 گرمی برتر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سویا کیسه ای 800 گرمی گلها

سویا کیسه ای 800 گرمی گلها

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سویا سلفونی  200 گرمی گلها

سویا سلفونی 200 گرمی گلها

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد