» محصولات » پروتئینی » گوشت سفید
دسته بندی ها
فقط نمایش کالاهای موجود
میگوی سایز 41-50 خام پاکتی 500 گرم شارین

میگوی سایز 41-50 خام پاکتی 500 گرم شارین

428700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماهی سالمون نروژی لیمیتو

ماهی سالمون نروژی لیمیتو

506300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله ماهی هوکی 700 گرمی مه‌پروتئین

فیله ماهی هوکی 700 گرمی مه‌پروتئین

188000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو بدون پوست و رگ سایز (60-51) 500 گرمی تحفه

میگو بدون پوست و رگ سایز (60-51) 500 گرمی تحفه

393800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله ماهی تیلاپیا 600 گرمی تحفه

فیله ماهی تیلاپیا 600 گرمی تحفه

215000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
استیک سالمون نروژی بدون تیغ واستخوان 500 گرمی مارین

استیک سالمون نروژی بدون تیغ واستخوان 500 گرمی مارین

628900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو سوخاری 450 گرمی مارین

میگو سوخاری 450 گرمی مارین

224600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله میگو رگ‌زده سایز (60-51) 400 گرمی مه‌پروتئین

فیله میگو رگ‌زده سایز (60-51) 400 گرمی مه‌پروتئین

329000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله میگو رگ‌زده سایز (70-61) 800 گرمی مه‌پروتئین

فیله میگو رگ‌زده سایز (70-61) 800 گرمی مه‌پروتئین

606000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
قزل آلای شکم خالی 800 گرمی مه پروتئین

قزل آلای شکم خالی 800 گرمی مه پروتئین

208000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله ماهی تیلاپیا 600 گرمی مه پروتئین

فیله ماهی تیلاپیا 600 گرمی مه پروتئین

224000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله ماهی سالمون نروژی بدون پوست 600 گرمی مه‌پروتئین

فیله ماهی سالمون نروژی بدون پوست 600 گرمی مه‌پروتئین

576000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو گلدن 250 گرمی ب.آ

میگو گلدن 250 گرمی ب.آ

210900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله سوخاری 400 گرمی 202

فیله سوخاری 400 گرمی 202

125600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
قزل الا وکیوم شکم خالی 1000 گرمی تحفه

قزل الا وکیوم شکم خالی 1000 گرمی تحفه

258400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بوقلمون فراوری شده 90 درصد میکائیلیان

بوقلمون فراوری شده 90 درصد میکائیلیان

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو خام  51-60 500 گرمی مارین

میگو خام  51-60 500 گرمی مارین

398400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله میگو رگ زده سایز40-31  400 گرمی پاکتی مه پروتئین

فیله میگو رگ زده سایز40-31  400 گرمی پاکتی مه پروتئین

388000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله ماهی شوریده 700 گرمی تحفه

فیله ماهی شوریده 700 گرمی تحفه

341300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ران سوخاری 900 گرمی پویاپروتئین

ران سوخاری 900 گرمی پویاپروتئین

107200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 میگو بدون پوست و رگ 500 گرم تحفه

میگو بدون پوست و رگ 500 گرم تحفه

366800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

235900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مرغ خرد شده بی پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

مرغ خرد شده بی پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

227200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاچین مرغ 900 گرمی پویاپروتئین

پاچین مرغ 900 گرمی پویاپروتئین

118800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

249000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساق مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

ساق مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

119900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز ران بی‌پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

مغز ران بی‌پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

250900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ران مرغ بی پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

ران مرغ بی پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

214300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سینه مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

سینه مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

113500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ران مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

ران مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

104700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو سوخاری 1000 گرمی کاله

میگو سوخاری 1000 گرمی کاله

458000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو سوخاری 300 گرمی 202

میگو سوخاری 300 گرمی 202

120700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو سوخاری 250 گرمی ب.آ

میگو سوخاری 250 گرمی ب.آ

118200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو پلویی 500 گرمی یاناس

میگو پلویی 500 گرمی یاناس

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله ماهی سنگسر طلایی 700 گرمی یاناس

فیله ماهی سنگسر طلایی 700 گرمی یاناس

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله ماهی آلاسکا پولک بی استخوان 700 گرمی یاناس

فیله ماهی آلاسکا پولک بی استخوان 700 گرمی یاناس

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ميگو پرورشی سایز (60-51) 400 گرمی یاناس

ميگو پرورشی سایز (60-51) 400 گرمی یاناس

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو پرورشی سایز (40-31) 400 گرمی یاناس

میگو پرورشی سایز (40-31) 400 گرمی یاناس

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماهی تنپاک بیگ هد منجمد  1000 گرمی یاناس

ماهی تنپاک بیگ هد منجمد 1000 گرمی یاناس

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله ماهی تیلا پیا 600 گرمی یاناس

فیله ماهی تیلا پیا 600 گرمی یاناس

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله سوخاری 900 گرمی پویا پروتئین

فیله سوخاری 900 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاچین مرغ  900 گرمی پویا پروتئین

پاچین مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شنیسل با آرد 900 گرمی پویا پروتئین

شنیسل با آرد 900 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
جوجه چینی 900 گرمی پویا پروتئین

جوجه چینی 900 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
جوجه کباب زعفرانی 900 گرمی پویا پروتئین

جوجه کباب زعفرانی 900 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بال و بازوی ساده 900 گرمی پویا پروتئین

بال و بازوی ساده 900 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
جوجه ساده 900 گرمی پویا‌پروتئین

جوجه ساده 900 گرمی پویا‌پروتئین

158400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

فیله مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مرغ خرد شده بی پوست 1800 گرمی پویا پروتئین

مرغ خرد شده بی پوست 1800 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساق بدون پوست مرغ  900 گرمی پویا پروتئین

ساق بدون پوست مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز ران مرغ  900 گرمی پویا پروتئین

مغز ران مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ران و سینه بی پوست 900 گرمی پویا پروتئین

ران و سینه بی پوست 900 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سینه مرغ  بدون پوست 900گرمی پویا پروتئین

سینه مرغ بدون پوست 900گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساق بی پوست 1800 گرمی پویا پروتئین

ساق بی پوست 1800 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز ران مرغ 1800 گرمی پویا پروتئین

مغز ران مرغ 1800 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ران وسینه مرغ بی پوست 1800 گرمی پویا پروتئین

ران وسینه مرغ بی پوست 1800 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی پویا پروتئین

سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ران مرغ بی پوست 1800 گرمی پویا پروتئین

ران مرغ بی پوست 1800 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
وکیوم کبک مروارید

وکیوم کبک مروارید

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی آرین

ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی آرین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد