» محصولات » تنقلات » چیپس
دسته بندی ها
فیلترها
 • چاکلز
 • چی توز
 • مزمز
 • تردیلا
 • پرینگلز
 • کرانچیپس
 • سنسیشن
 • پوتا
 • آرمک
 • ذرت
 • لیمو
 • فلفل
 • نمکی ساده
 • کچاپ
 • سرکه
 • ماست و موسیر
 • ماست و ریحان
 • خامه
 • پنیر
 • پیاز و جعفری
 • سالسا
 • چیلی
 • بیشتر...
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
چیپس سرکه ای چاکلز

چیپس سرکه ای چاکلز

19600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس پاکتی رژیمی و کم نمک 110 گرم پوتا

چیپس پاکتی رژیمی و کم نمک 110 گرم پوتا

56100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس سنتی آرمک

چیپس سنتی آرمک

58600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس پاکتی سرکه ای 110 گرم پوتا

چیپس پاکتی سرکه ای 110 گرم پوتا

56100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس نمکی چاکلز

چیپس نمکی چاکلز

19700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس قوطی پیاز وجعفری 100 گرم پوتا

چیپس قوطی پیاز وجعفری 100 گرم پوتا

67200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس پاکتی کچاپ 110 گرم پوتا

چیپس پاکتی کچاپ 110 گرم پوتا

56100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس پاکتی فلفلی 110 گرم پوتا

چیپس پاکتی فلفلی 110 گرم پوتا

56100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 چیپس قوطی پنیری 100 گرم پوتا

چیپس قوطی پنیری 100 گرم پوتا

67200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 چیپس پاکتی پیازو جعفری 110 گرم پوتا

چیپس پاکتی پیازو جعفری 110 گرم پوتا

56100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس قوطی کچاپ 100 گرمی پوتا

چیپس قوطی کچاپ 100 گرمی پوتا

67200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس پاپریکا 40 گرمی پرینگلز

چیپس پاپریکا 40 گرمی پرینگلز

28800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس با طعم پنیر 110 گرمی پوتا

چیپس با طعم پنیر 110 گرمی پوتا

56100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس فلفلی 90 گرمی چی‌توز

چیپس فلفلی 90 گرمی چی‌توز

19700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس مور کوکی سبز

چیپس مور کوکی سبز

135000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس مور کوکی صورتی

چیپس مور کوکی صورتی

135000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس قوطی ماست و موسیر 100 گرمی یوتا

چیپس قوطی ماست و موسیر 100 گرمی یوتا

67200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس قوطی سرکه ای 100 گرمی پوتا

چیپس قوطی سرکه ای 100 گرمی پوتا

67200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس قوطی نمکی 100 گرمی پوتا

چیپس قوطی نمکی 100 گرمی پوتا

67200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس قوطی فلفلی 100 گرمی پوتا

چیپس قوطی فلفلی 100 گرمی پوتا

67200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس برگ ذرت پیاز جعفری 80 گرمی ترددیلا

چیپس برگ ذرت پیاز جعفری 80 گرمی ترددیلا

24600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس برگ ذرت ماست و موسیر 80 گرمی ترددیلا

چیپس برگ ذرت ماست و موسیر 80 گرمی ترددیلا

24600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس برگ ذرت تنوری 80 گرمی ترددیلا

چیپس برگ ذرت تنوری 80 گرمی ترددیلا

24600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس برگ ذرت پنیری 80 گرمی ترددیلا

چیپس برگ ذرت پنیری 80 گرمی ترددیلا

23800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس برگ ذرت سالسا 80 گرمی ترددیلا

چیپس برگ ذرت سالسا 80 گرمی ترددیلا

24600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس برگ ذرت مکزیکی 80 گرمی ترددیلا

چیپس برگ ذرت مکزیکی 80 گرمی ترددیلا

24600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس برگ ذرت کنجدی 80 گرمی ترددیلا

چیپس برگ ذرت کنجدی 80 گرمی ترددیلا

24600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتل چیپس سرکه بالزامیک 150 گرمی چی‌توز

کتل چیپس سرکه بالزامیک 150 گرمی چی‌توز

29400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس خلال 175 گرمی چی‌توز

چیپس خلال 175 گرمی چی‌توز

39250 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس کچاپ 90 گرمی چی‌توز

چیپس کچاپ 90 گرمی چی‌توز

19600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس سرکه 100 گرمی چی‌توز

چیپس سرکه 100 گرمی چی‌توز

19600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس ساده 85 گرمی چی‌توز

چیپس ساده 85 گرمی چی‌توز

19600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتل چیپس پنیر ناچو 135 گرمی چی‌توز

کتل چیپس پنیر ناچو 135 گرمی چی‌توز

29600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس با طعم ماست و ریحان 60 گرمی مزمز

چیپس با طعم ماست و ریحان 60 گرمی مزمز

14750 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس با طعم پیاز و خامه ترش 40 گرمی پرینگلز

چیپس با طعم پیاز و خامه ترش 40 گرمی پرینگلز

28800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس اورجینال 40 گرمی پرینگلز

چیپس اورجینال 40 گرمی پرینگلز

28800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس سوپر ساده 240 گرمی چی‌توز

چیپس سوپر ساده 240 گرمی چی‌توز

49300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس موجدار نمکی 125 گرمی چاکلز

چیپس موجدار نمکی 125 گرمی چاکلز

29600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خلال سلفونی 190 گرمی مزمز

خلال سلفونی 190 گرمی مزمز

38400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسنک چی پف گوجه تند 80 گرمی بیوگلز

اسنک چی پف گوجه تند 80 گرمی بیوگلز

29500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسنک کچاپ 80 گرمی چی‌توز

اسنک کچاپ 80 گرمی چی‌توز

9850 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس با طعم پیاز و جعفری 60 گرمی چی‌توز

چیپس با طعم پیاز و جعفری 60 گرمی چی‌توز

14750 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس خلالی ساده 125 گرمی چاکلز

چیپس خلالی ساده 125 گرمی چاکلز

29600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس نمک دریایی 75 گرمی کرانچیپس

چیپس نمک دریایی 75 گرمی کرانچیپس

19700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس مزه سرکه‌ای بالزامیک 150 گرمی مزمز

چیپس مزه سرکه‌ای بالزامیک 150 گرمی مزمز

29100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس مزه سالسا متوسط 150 گرمی مزمز

چیپس مزه سالسا متوسط 150 گرمی مزمز

29100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس مزه ساده نمکی 130 گرمی مزمز

چیپس مزه ساده نمکی 130 گرمی مزمز

29100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس مزه چیلی 130 گرمی مزمز

چیپس مزه چیلی 130 گرمی مزمز

29100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس کچاپ 90 گرمی مزمز

چیپس کچاپ 90 گرمی مزمز

19600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس فلفلی 90 گرمی مزمز

چیپس فلفلی 90 گرمی مزمز

19600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس سرکه‌ای 90 گرمی مزمز

چیپس سرکه‌ای 90 گرمی مزمز

19600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس ساده بزرگ 90 گرمی مزمز

چیپس ساده بزرگ 90 گرمی مزمز

19600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس ساده 450 گرمی مزمز

چیپس ساده 450 گرمی مزمز

96700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس با طعم ماست و موسیر 55 گرمی مزمز

چیپس با طعم ماست و موسیر 55 گرمی مزمز

14700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس لیمویی متوسط 65 گرمی مزمز

چیپس لیمویی متوسط 65 گرمی مزمز

14700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس لیمویی 60 گرمی چی‌توز

چیپس لیمویی 60 گرمی چی‌توز

14750 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتل چیپس نمک دریایی 60 گرمی چی‌توز

کتل چیپس نمک دریایی 60 گرمی چی‌توز

29500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 چیپس پاکتی ماست و موسیر 110 گرم پوتا

چیپس پاکتی ماست و موسیر 110 گرم پوتا

56100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 مزه چیپس سرکه ای ویژه مزمز

مزه چیپس سرکه ای ویژه مزمز

29000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس پیاز و خامه ترش پرینگلز

چیپس پیاز و خامه ترش پرینگلز

102800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد