» محصولات » خواروبار » ماکارونی و پاستا » ماکارونی و پاستا
دسته بندی ها
فیلترها
 • ماکارونی رشته ای
 • ماکارونی فرمی
 • پاستا
 • 1
 • 1.2
 • 1.4
 • 1.6
 • 1.7
 • 3.5
 • 2.5
 • 2.8
 • 1.5
 • 2.6
 • کمتر از 500 گرم
 • 500 گرم و بالاتر
 • الیت Elit
 • تک ماکارون
 • زرماکارون
 • اتکینز (Atkins)
 • مانا
 • مک
 • مولیسانا (Molisana)
 • ارگران (Orgran)
 • گرانورو (Granoro)
 • دلورده (ِDelverde)
 • باریلا (Barilla)
 • سبزان
 • آنکارا (Ankara)
 • بیشتر...
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
پاستا صدفی 500 گرمی مولیسانا

پاستا صدفی 500 گرمی مولیسانا

108000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا فوسیلی 500گرم مولیسانا

پاستا فوسیلی 500گرم مولیسانا

108000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی پروانه‌ای سبزیجات 500 گرمی تک‌ماکارون

ماکارونی فرمی پروانه‌ای سبزیجات 500 گرمی تک‌ماکارون

23000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا کائوز کائوز 1 کیلوگرمی مولیسانا

پاستا کائوز کائوز 1 کیلوگرمی مولیسانا

144000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا گوش فیلی 500 گرمی مولیسانا

پاستا گوش فیلی 500 گرمی مولیسانا

108000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا گوش ماهی سبزیجات 500 گرمی مانا

پاستا گوش ماهی سبزیجات 500 گرمی مانا

22000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پنه بلند 500 گرم مولیسانا

پاستا پنه بلند 500 گرم مولیسانا

103000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی متوسط 500 گرم مولیسانا

اسپاگتی متوسط 500 گرم مولیسانا

99000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پاپ کورنی 500 گرمی مولیسانا

پاستا پاپ کورنی 500 گرمی مولیسانا

108000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پفکی 500 گرمی مانا

پاستا پفکی 500 گرمی مانا

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی 1.5 آنتی اکسیدان 500 گرمی تک‌ماکارون

اسپاگتی 1.5 آنتی اکسیدان 500 گرمی تک‌ماکارون

22500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی فیدلی (ورمیشل) سبزیجات 500 گرمی تک‌ ماکارون

ماکارونی فرمی فیدلی (ورمیشل) سبزیجات 500 گرمی تک‌ ماکارون

25000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی دلوردی فرمی پیچی 500 گرمی

ماکارونی دلوردی فرمی پیچی 500 گرمی

105000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا مته‌ای 500 گرمی مانا

پاستا مته‌ای 500 گرمی مانا

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی پروانه ای دلورده 500 گرم

ماکارونی پروانه ای دلورده 500 گرم

105000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا گوش ماهی کوچک 500 گرمی مانا

پاستا گوش ماهی کوچک 500 گرمی مانا

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی500 گرمی سایز 3 دلورده

اسپاگتی500 گرمی سایز 3 دلورده

104000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا 500 گرمی مانا

لازانیا 500 گرمی مانا

60000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی 700 گرمی ساتیز 1.4 مانا

اسپاگتی 700 گرمی ساتیز 1.4 مانا

27000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی رشته ای کلاسیک 500 گرمی آنکارا

ماکارونی رشته ای کلاسیک 500 گرمی آنکارا

57000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک آرد جو 500 گرمی بدون نمک بتو گلوکان پنینه گرانورو

پاستا ارگانیک آرد جو 500 گرمی بدون نمک بتو گلوکان پنینه گرانورو

155000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک سبوس دار 500 گرم پنه گرانورو

پاستا ارگانیک سبوس دار 500 گرم پنه گرانورو

150000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک سبوس دار 500 گرم پنه ریز گرانورو

پاستا ارگانیک سبوس دار 500 گرم پنه ریز گرانورو

150000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا گلوتن فری 400 گرم سدانی گرانورو

پاستا گلوتن فری 400 گرم سدانی گرانورو

190000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا گلوتن فری 400 گرمی فسیلی گرانورو

پاستا گلوتن فری 400 گرمی فسیلی گرانورو

190000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک -پنه ریز 500 گرمی خط دار گرانورو

پاستا ارگانیک -پنه ریز 500 گرمی خط دار گرانورو

140000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک -پروانه ای 500 گرمی گرانورو

پاستا ارگانیک -پروانه ای 500 گرمی گرانورو

140000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک -انگشتی خط دار 500 گرمی گرانورو

پاستا ارگانیک -انگشتی خط دار 500 گرمی گرانورو

140000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک -پنه درشت خط دار 500 گرمی گرانورو

پاستا ارگانیک -پنه درشت خط دار 500 گرمی گرانورو

140000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک -فسیلی 500 گرمی گرانورو

پاستا ارگانیک -فسیلی 500 گرمی گرانورو

140000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک- لوله ای 500 گرمی گرانورو

پاستا ارگانیک- لوله ای 500 گرمی گرانورو

140000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک -اسپاگتی 500 گرمی گرانورو

پاستا ارگانیک -اسپاگتی 500 گرمی گرانورو

135000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی حلزونی 500 گرمی دلورده

ماکارونی فرمی حلزونی 500 گرمی دلورده

172000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی لینگویئینی ارگانیک 500 گرمی دلورده

اسپاگتی لینگویئینی ارگانیک 500 گرمی دلورده

105000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی 4 ارگانیک 500 گرمی دلورده

اسپاگتی 4 ارگانیک 500 گرمی دلورده

105000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی رشته ای ساده فتوچینی 250 گرمی دلورده

ماکارونی رشته ای ساده فتوچینی 250 گرمی دلورده

80000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا صدفی 500 گرمی دلورده

پاستا صدفی 500 گرمی دلورده

105000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا لوله ای 500 گرمی دلورده

پاستا لوله ای 500 گرمی دلورده

105000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی مربعی یک 500 گرمی مولیسانا

اسپاگتی مربعی یک 500 گرمی مولیسانا

126000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا تالیاتیلی آشیانه 250 گرمی مولیسانا

پاستا تالیاتیلی آشیانه 250 گرمی مولیسانا

85000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا حلزونی درشت 500 گرم مولیسانا

پاستا حلزونی درشت 500 گرم مولیسانا

144000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پروانه 500 گرم مولیسانا

پاستا پروانه 500 گرم مولیسانا

108000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پیچ دار گندم سیاه 250 گرم ارگران

پاستا پیچ دار گندم سیاه 250 گرم ارگران

185000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پنه برنج و سبزیجات 250 گرمی ارگران

پاستا پنه برنج و سبزیجات 250 گرمی ارگران

160000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی رشته‌ای 1.5 غنی شده 900 گرمی زر‌ماکارون

ماکارونی رشته‌ای 1.5 غنی شده 900 گرمی زر‌ماکارون

37000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی رشته‌ای 1.5 غنی شده 500 گرمی زر‌ماکارون

ماکارونی رشته‌ای 1.5 غنی شده 500 گرمی زر‌ماکارون

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی شلز سبزیجات 500 گرمی زر‌ماکارون

ماکارونی شلز سبزیجات 500 گرمی زر‌ماکارون

22000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی پیکولی سبزیجات 500 گرمی زر‌ماکارون

ماکارونی پیکولی سبزیجات 500 گرمی زر‌ماکارون

22000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماكارونی فرمی پنه ریگاته با طعم سبزیجات 500 گرمی زرماكارون

ماكارونی فرمی پنه ریگاته با طعم سبزیجات 500 گرمی زرماكارون

22000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پنه 250 گرمی اتکینز

پاستا پنه 250 گرمی اتکینز

265000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی فوسیلی 500 گرمی زر‌ماکارون

ماکارونی فرمی فوسیلی 500 گرمی زر‌ماکارون

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی رشته‌ای 1.7 - 700 گرمی زر‌ماکارون

ماکارونی رشته‌ای 1.7 - 700 گرمی زر‌ماکارون

27000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی 1.5 فیبردار حاوی سبزیجات سبز 500 گرمی تک‌ماکارون

اسپاگتی 1.5 فیبردار حاوی سبزیجات سبز 500 گرمی تک‌ماکارون

25000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی شلز سبزیجات 500 گرمی تک‌ماکارون

ماکارونی فرمی شلز سبزیجات 500 گرمی تک‌ماکارون

23000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی فوسیلی سبزیجات 500 گرمی تک‌ماکارون

ماکارونی فرمی فوسیلی سبزیجات 500 گرمی تک‌ماکارون

23000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی دیسکی 500 گرمی تک‌ماکارون

ماکارونی فرمی دیسکی 500 گرمی تک‌ماکارون

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی میکس 500 گرمی تک‌ماکارون

ماکارونی فرمی میکس 500 گرمی تک‌ماکارون

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی 500 گرمی پاپ کورن تک

ماکارونی فرمی 500 گرمی پاپ کورن تک

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی زنگوله 500 گرمی تک‌ماکارون

ماکارونی فرمی زنگوله 500 گرمی تک‌ماکارون

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی حیات وحش 500 گرمی تک‌ماکارون

ماکارونی فرمی حیات وحش 500 گرمی تک‌ماکارون

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اولین  قبلی  1  2  3  بعدی  آخرین