» محصولات » لبنیات » شیر
دسته بندی ها
فیلترها
 • ساده
 • طعم دار
 • شیرکاکائو
 • شیرموز
 • شیرقهوه
 • شیر توت فرنگی
 • شیرعسل
 • کاله
 • رنگین کمان
 • میهن
 • پاک
 • روزانه
 • دامداران
 • هراز
 • پگاه
 • چوپان
 • پرزیدنت (President)
 • مانیزان
 • پاکبان
 • عالیس
 • کالبر
 • ویتامیلک (Vitamilk)
 • وی سوی (V-soy)
 • دومینو
 • سوی فرش (Soyfresh)
 • رین بو (Rainbow)
 • داون (Dawn)
 • وردرز (Werthers)
 • مانداسوی (Mandasoy)
 • تای کوکو (Taicoco)
 • کاگو (Kaggu)
 • بیشتر...
 • پر چرب
 • کم چرب
 • کمتر از 500 گرم
 • 500 گرم و بیشتر
 • کمتر از 500 سی سی
 • 500 سی سی و بیشتر
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
شیر عسل 200 سی سی پاک

شیر عسل 200 سی سی پاک

13000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیرموز 200 سی سی پاک

شیرموز 200 سی سی پاک

13000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیرسویا طالبی 288 میل کاگو

شیرسویا طالبی 288 میل کاگو

69000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر توت فرنگی 200 سی سی استریل عالیس

شیر توت فرنگی 200 سی سی استریل عالیس

15000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر قهوه 200 میل کاله

شیر قهوه 200 میل کاله

13000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر سویا

شیر سویا

70000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیرموز 200 سی سی کاله

شیرموز 200 سی سی کاله

13000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیرتوت فرنگی 200 میل کاله

شیرتوت فرنگی 200 میل کاله

13000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر غلیظ شده قوطی رنگین کمان

شیر غلیظ شده قوطی رنگین کمان

106000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر توت فرنگی 200 میلی لیتری دومینو

شیر توت فرنگی 200 میلی لیتری دومینو

12000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر 200 سی سی پاک

شیر 200 سی سی پاک

10000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر کاکائو 200 میلی لیتری دومینو

شیر کاکائو 200 میلی لیتری دومینو

12000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر کاکائو کوچک استریل 200 گرم دامداران

شیر کاکائو کوچک استریل 200 گرم دامداران

12000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر پر چرب 3 درصد 200 میلی‌لیتری کاله

شیر پر چرب 3 درصد 200 میلی‌لیتری کاله

10000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر کاکائو پاکتی پاک

شیر کاکائو پاکتی پاک

13000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر کاکائو نیم چرب 1 لیتری روزانه

شیر کاکائو نیم چرب 1 لیتری روزانه

38000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر موز 2.5 درصد چربی 200 میل کاله

شیر موز 2.5 درصد چربی 200 میل کاله

13000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر غلیظ قرمز با کلسترول پایین 170 گرمی رنگین کمان

شیر غلیظ قرمز با کلسترول پایین 170 گرمی رنگین کمان

110000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر پر چرب 3 درصد 1 لیتری روزانه

شیر پر چرب 3 درصد 1 لیتری روزانه

33000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر قهوه 1 لیتری روزانه

شیر قهوه 1 لیتری روزانه

38000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سویا شیر ساده 1 لیتری مانداسوی

سویا شیر ساده 1 لیتری مانداسوی

80000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر 10 عددی رین بو

شیر 10 عددی رین بو

120000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر کم چرب 1 لیتری روزانه

شیر کم چرب 1 لیتری روزانه

32000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر کاکائو 3 درصد چربی 1 لیتری پاک

شیر کاکائو 3 درصد چربی 1 لیتری پاک

42000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر کم چرب بدون لاکتوز 946 سی سی پاک

شیر کم چرب بدون لاکتوز 946 سی سی پاک

28000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر کم چرب بطری 1 لیتری کاله

شیر کم چرب بطری 1 لیتری کاله

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر کاکائو 3 درصد چربی 250 میل پاک

شیر کاکائو 3 درصد چربی 250 میل پاک

15000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر کم چرب 1 لیتری مانیزان

شیر کم چرب 1 لیتری مانیزان

27000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر غلیظ شده با عسل 397 گرمی دان

شیر غلیظ شده با عسل 397 گرمی دان

63000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیرسویا 300 میل ویتامیلک

شیرسویا 300 میل ویتامیلک

70000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر سویا 300 میل ویتا میلک

شیر سویا 300 میل ویتا میلک

70000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر سویای طعم دار 300 میل وی سوی

شیر سویای طعم دار 300 میل وی سوی

70000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیرنارگیل شکلاتی 280 سی سی تای کوکو

شیرنارگیل شکلاتی 280 سی سی تای کوکو

85000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر نارگیل کافی 280 میل تای کوکو

شیر نارگیل کافی 280 میل تای کوکو

165000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر پر چرب 1 لیتر دومینو

شیر پر چرب 1 لیتر دومینو

26000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر کم چرب 1 لیتر دومینو

شیر کم چرب 1 لیتر دومینو

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر پر چرب 3.2 درصد چربی 1 لیتری دومینو

شیر پر چرب 3.2 درصد چربی 1 لیتری دومینو

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر موز 200 میل روزانه

شیر موز 200 میل روزانه

12000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر قهوه 200 میل روزانه

شیر قهوه 200 میل روزانه

12000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر 2.5 درصد چربی 200 میل روزانه

شیر 2.5 درصد چربی 200 میل روزانه

12000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر کاکائو 200 میل روزانه

شیر کاکائو 200 میل روزانه

12000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر سویا کلسیم امگا 3 سوی فرش

شیر سویا کلسیم امگا 3 سوی فرش

155000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر سویا توت فرنگی 1 لیتری سوی فرش

شیر سویا توت فرنگی 1 لیتری سوی فرش

155000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر سویا شکلاتی 1 لیتری سوی فرش

شیر سویا شکلاتی 1 لیتری سوی فرش

155000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر سویا مالت 1 لیتری سوی فرش

شیر سویا مالت 1 لیتری سوی فرش

150000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر عسل 200 سی سی دامداران

شیر عسل 200 سی سی دامداران

12000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر کم چرب 1.2 درصد 230 میل دامداران

شیر کم چرب 1.2 درصد 230 میل دامداران

8000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر کم چرب امگا سه 1 لیتری دامداران

شیر کم چرب امگا سه 1 لیتری دامداران

28000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر پر چرب 1 لیتری دامداران

شیر پر چرب 1 لیتری دامداران

27000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر کاکائو 230 میل دامداران

شیر کاکائو 230 میل دامداران

14000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر کاکائو 1 لیتری دامداران

شیر کاکائو 1 لیتری دامداران

37000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر موز 1 لیتری میهن

شیر موز 1 لیتری میهن

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر کم چرب 200 سی سی کاله

شیر کم چرب 200 سی سی کاله

10000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر کم چرب پاکتی 1 لیتری کاله

شیر کم چرب پاکتی 1 لیتری کاله

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر غنی شده 1.5 لیتری پگاه

شیر غنی شده 1.5 لیتری پگاه

50000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر نیم چرب 1.5 لیتری پگاه

شیر نیم چرب 1.5 لیتری پگاه

46000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر سویا 1 لیتری سوی فرش

شیر سویا 1 لیتری سوی فرش

172000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر کم چرب 125 گرمی کاله

شیر کم چرب 125 گرمی کاله

7000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر پرچرب پاکتی 125 سی سی کاله

شیر پرچرب پاکتی 125 سی سی کاله

7000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نوشیدنی شکلات 900 سی سی نایلونی

نوشیدنی شکلات 900 سی سی نایلونی

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اولین  قبلی  1  2  3  بعدی  آخرین