» محصولات » شوینده و نظافت » وسایل شستشو و نظافت » دستکش
دسته بندی ها
فیلترها
 • ساق کوتاه
 • ساق متوسط
 • ساق بلند
 • گلرنگ
 • رافونه
 • آنی
 • پیلگون
 • پاندا
 • رز مریم
 • ویولت
 • کرال
 • تکنیسین
 • اریکس
 • تک رنگ
 • دو رنگ
 • متوسط
 • بزرگ
 • کوچک
 • صنعتی
 • خانگی
 • چند منظوره
 • یکبار مصرف
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
دستکش یکبار مصرف 100 برگ جعبه ای پیلگون

دستکش یکبار مصرف 100 برگ جعبه ای پیلگون

25000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش یکبار مصرف 200 برگ جعبه ای پیلگون

دستکش یکبار مصرف 200 برگ جعبه ای پیلگون

45000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش صنعتی دورنگ سایز بزرگ استادکار

دستکش صنعتی دورنگ سایز بزرگ استادکار

48000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی متوسط رزمریم

دستکش خانگی متوسط رزمریم

50400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش یکبار مصرف 100 عددی بادوک

دستکش یکبار مصرف 100 عددی بادوک

25000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی بلند سایز بزرگ رزمریم

دستکش خانگی بلند سایز بزرگ رزمریم

60300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی بلند سایز کوچک رزمریم

دستکش خانگی بلند سایز کوچک رزمریم

63400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی سایز بزرگ رزمریم

دستکش خانگی سایز بزرگ رزمریم

50700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی ساق بلند متوسط رزمریم

دستکش خانگی ساق بلند متوسط رزمریم

63400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش چند منظوره سایز متوسط وینولکس رزمریم

دستکش چند منظوره سایز متوسط وینولکس رزمریم

126500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی کوچک رزمریم

دستکش خانگی کوچک رزمریم

50700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش ظرف شویی 2 جفتی اریکس

دستکش ظرف شویی 2 جفتی اریکس

96350 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش مقاوم در برابر اشیاء تیز و برنده مپا

دستکش مقاوم در برابر اشیاء تیز و برنده مپا

80000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش یکبار مصرف 100 عددی پیلگون

دستکش یکبار مصرف 100 عددی پیلگون

20000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی لاتکس طبیعی پیلگون

دستکش خانگی لاتکس طبیعی پیلگون

37550 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش یکبار مصرف 100 عددی آنی

دستکش یکبار مصرف 100 عددی آنی

25500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش یکبار مصرف رافونه

دستکش یکبار مصرف رافونه

25200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی ویولت کوتاه تک رنگ S

دستکش خانگی ویولت کوتاه تک رنگ S

39200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی ساق کوتاه متوسط ویولت

دستکش خانگی ساق کوتاه متوسط ویولت

39200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی ویولت کوتاه تک رنگ L

دستکش خانگی ویولت کوتاه تک رنگ L

39200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی ویولت بلند تک رنگ S

دستکش خانگی ویولت بلند تک رنگ S

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی ویولت بلند تک رنگ L

دستکش خانگی ویولت بلند تک رنگ L

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی ویولت کوتاه 2 رنگ S

دستکش خانگی ویولت کوتاه 2 رنگ S

44100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی ویولت کوتاه 2 رنگ M

دستکش خانگی ویولت کوتاه 2 رنگ M

44100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد