» محصولات » پروتئینی » گوشت قرمز » گوشت چرخ کرده
دسته بندی ها
فیلترها
  • کاله
  • پویا پروتئین
  • کمتر از 500 گرم
  • 500 گرم و بیشتر
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
گوشت چرخ کرده گوساله 1 کیلویی پویا‌پروتئین

گوشت چرخ کرده گوساله 1 کیلویی پویا‌پروتئین

329300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت چرخ کرده مخلوط  1 کیلویی پویا‌پروتئین

گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی پویا‌پروتئین

341500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت چرخ کرده‌ مخلوط 500 گرمی پویاپروتئین

گوشت چرخ کرده‌ مخلوط 500 گرمی پویاپروتئین

170600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت چرخ کرده گوساله 500 گرمی پویا‌پروتئین

گوشت چرخ کرده گوساله 500 گرمی پویا‌پروتئین

164600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت 25 درصد چربی چرخ کرده گوساله 600 گرمی کاله

گوشت 25 درصد چربی چرخ کرده گوساله 600 گرمی کاله

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت چرخ کرده مخلوط 500 گرمی پویا پروتئین

گوشت چرخ کرده مخلوط 500 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت چرخ کرده گوساله  500 گرمی پویا پروتئین

گوشت چرخ کرده گوساله 500 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت چرخ کرده مخلوط 1000 گرمی پویا پروتین

گوشت چرخ کرده مخلوط 1000 گرمی پویا پروتین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت چرخ کرده گوساله 1000 گرمی پویا پروتئین

گوشت چرخ کرده گوساله 1000 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد