» محصولات » پروتئینی » گوشت سفید » ماهی
دسته بندی ها
فیلترها
  • 202
  • تحفه
  • مارین
  • مه پروتئین
  • یاناس
  • کمتر از 500 گرم
  • 500 گرم و بیشتر
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
ماهی سالمون نروژی لیمیتو

ماهی سالمون نروژی لیمیتو

486500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله ماهی هوکی 700 گرمی مه‌پروتئین

فیله ماهی هوکی 700 گرمی مه‌پروتئین

188000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله ماهی تیلاپیا 600 گرمی تحفه

فیله ماهی تیلاپیا 600 گرمی تحفه

216900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
استیک سالمون نروژی بدون تیغ واستخوان 500 گرمی مارین

استیک سالمون نروژی بدون تیغ واستخوان 500 گرمی مارین

628900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
قزل آلای شکم خالی 800 گرمی مه پروتئین

قزل آلای شکم خالی 800 گرمی مه پروتئین

208000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله ماهی تیلاپیا 600 گرمی مه پروتئین

فیله ماهی تیلاپیا 600 گرمی مه پروتئین

224000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله سوخاری 400 گرمی 202

فیله سوخاری 400 گرمی 202

125600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
قزل الا وکیوم شکم خالی 1000 گرمی تحفه

قزل الا وکیوم شکم خالی 1000 گرمی تحفه

258400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله ماهی شوریده 700 گرمی تحفه

فیله ماهی شوریده 700 گرمی تحفه

341300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله ماهی سالمون نروژی بدون پوست 600 گرمی مه‌پروتئین

فیله ماهی سالمون نروژی بدون پوست 600 گرمی مه‌پروتئین

576000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله ماهی سنگسر طلایی 700 گرمی یاناس

فیله ماهی سنگسر طلایی 700 گرمی یاناس

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله ماهی آلاسکا پولک بی استخوان 700 گرمی یاناس

فیله ماهی آلاسکا پولک بی استخوان 700 گرمی یاناس

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماهی تنپاک بیگ هد منجمد  1000 گرمی یاناس

ماهی تنپاک بیگ هد منجمد 1000 گرمی یاناس

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله ماهی تیلا پیا 600 گرمی یاناس

فیله ماهی تیلا پیا 600 گرمی یاناس

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد