» محصولات » خشکبار » خشکبار و آجیل » پسته
دسته بندی ها
فیلترها
 • گلستان
 • برتر
 • خشکپاک
 • مزمز
 • مانی
 • لورا
 • سنجابک
 • نیک نوک
 • کمتر از 250 گرم
 • 250 گرم و بیشتر
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
مغزپسته 30 گرم سنجابک

مغزپسته 30 گرم سنجابک

39500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته نمکی قوطی 170 گرمی برتر

پسته نمکی قوطی 170 گرمی برتر

158300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته اکبری متوسط 45 گرمی مزمز

پسته اکبری متوسط 45 گرمی مزمز

29500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته اکبری خام 450 گرمی گلستان

پسته اکبری خام 450 گرمی گلستان

370400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته ممتاز 450 گرمی گلستان

پسته ممتاز 450 گرمی گلستان

391700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خلال پسته 150 گرمی برتر

خلال پسته 150 گرمی برتر

332300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز پسته 200 گرمی خام برتر

مغز پسته 200 گرمی خام برتر

249300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته قوطی 200 گرم گلستان

پسته قوطی 200 گرم گلستان

199000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته 180 گرم صادراتی لورا

پسته 180 گرم صادراتی لورا

156100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته اکبری بزرگ 75 گرمی مزمز

پسته اکبری بزرگ 75 گرمی مزمز

48700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته کله قوچی شور 400 گرمی خشکپاک

پسته کله قوچی شور 400 گرمی خشکپاک

316700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته کله قوچی خام 400 گرمی خشکپاک

پسته کله قوچی خام 400 گرمی خشکپاک

285200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته زعفرانی 45 گرمی مزمز

پسته زعفرانی 45 گرمی مزمز

29500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته برشته شور 330 گرمی مانی

پسته برشته شور 330 گرمی مانی

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته کله قوچی شور 450 گرمی گلستان

پسته کله قوچی شور 450 گرمی گلستان

350000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته فندقی شور 200 گرمی برتر

پسته فندقی شور 200 گرمی برتر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته اکبری شور 200 گرمی برتر

پسته اکبری شور 200 گرمی برتر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته فندقی 450 گرمی برتر

پسته فندقی 450 گرمی برتر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته اکبری خام 450 گرمی برتر

پسته اکبری خام 450 گرمی برتر

349250 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته اکبری 450 گرمی برتر

پسته اکبری 450 گرمی برتر

385100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته کله قوچی خام 450 گرمی برتر

پسته کله قوچی خام 450 گرمی برتر

349250 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته اکبری بزرگ 75 گرمی مزمز

پسته اکبری بزرگ 75 گرمی مزمز

49100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته اکبری متوسط 45 گرمی مزمز

پسته اکبری متوسط 45 گرمی مزمز

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد