» محصولات » خشکبار » کشمش
دسته بندی ها
فیلترها
  • برتر
  • خشکپاک
  • کمتر از 250 گرم
  • 250 گرم و بیشتر
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
کشمش پلویی 350 گرمی خشکپاک

کشمش پلویی 350 گرمی خشکپاک

72800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مویز 450 گرمی خشکپاک

مویز 450 گرمی خشکپاک

241100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کشمش طلایی 450 گرمی برتر

کشمش طلایی 450 گرمی برتر

112400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مویز 450 گرمی برتر

مویز 450 گرمی برتر

292300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کشمش سبز قلمی 450 گرمی برتر

کشمش سبز قلمی 450 گرمی برتر

136800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کشمش پلویی 450 گرمی برتر

کشمش پلویی 450 گرمی برتر

83100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مویز 250 گرمی برتر

مویز 250 گرمی برتر

118750 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کشمش دالار

کشمش دالار

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کشمش 300  گرمی گلستان

کشمش 300 گرمی گلستان

44100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کشمش سبز 250 گرمی برتر

کشمش سبز 250 گرمی برتر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کشمش پلویی 250 گرمی برتر

کشمش پلویی 250 گرمی برتر

49500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کشمش پلویی 900 گرمی برتر

کشمش پلویی 900 گرمی برتر

168200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کشمش پلویی سطلی دسته دار گلها

کشمش پلویی سطلی دسته دار گلها

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کشمش پلویی سلفونی گلها

کشمش پلویی سلفونی گلها

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد